Preliminares, Páginas. 2013. «Páginas Preliminares». Revista EIA 8 (16):1-5. https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/428.