Preliminares, Páginas. 2013. «Páginas Preliminares». Revista EIA 5 (10):1-4. https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/205.