Preliminares, Páginas. 2013. «Páginas Preliminares». Revista EIA 4 (7):1-8. https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/166.