Poveda Ramos, Gabriel. 2016. “GENERALIZED DIMENSIONAL ANALYSIS”. Revista EIA / English Version 13 (25):13-27. https://revistas.eia.edu.co/index.php/Reveiaenglish/article/view/1043.